A hallásveszteség különböző típusai

A jó hallás és a teljes hallásveszteség között széles skálán mozog a halláskárosodás mértéke. A szakértők kis-közepes, nagyfokú, súlyos és hallásmaradvány kategóriákat különböztetnek meg. Az esetek túlnyomó többségében kis-közepes halláscsökkenésről beszélünk.

Kis halláscsökkenés
A halk hangok meghallása nehézséget okoz. Zajos környezetben a beszéd megértése problémákba ütközik.

Közepes halláscsökkenés
A halk és közepesen hangos hangok meghallása nehézséget okoz. Zajos környezetben a beszéd megértése nagyon komplikálttá válik.

Nagyfokú halláscsökkenés
A négyszemközti beszélgetés megértése csak nagy hangerő esetén lehetséges. A társaságban történő beszédértés rendkívüli megerőltetést kíván.

Súlyos halláscsökkenés
Csak a nagyon hangos hangok hallhatóak. Hallókészülék nélkül nem folytatható kommunikáció.